פרוטוקולים ואגרות

מועצה אזורית לב השרון | פרוטוקולים

יולי 2019

ועד מקומי מושב ינוב | פרוטוקול

מרץ 2019

ועד מקומי מושב ינוב | אגרת לתושב

דצמבר 2018

ועד מקומי מושב ינוב | פרוטוקול

יוני 2019

ועד מקומי מושב ינוב | פרוטוקול

פברואר 2019

ועד מקומי מושב ינוב | אגרת לתושב

נובמבר 2018

ועד מקומי מושב ינוב | פרוטוקול

אפריל 2019

ועד מקומי מושב ינוב | אגרת לתושב

ינואר 2019

ועד מקומי מושב ינוב | פרוטוקול