פרוטוקולים ואגרות

מועצה אזורית לב השרון | פרוטוקולים

ועד מקומי מושב ינוב | פרוטוקול

אוגוסט 2019

ועד מקומי מושב ינוב | אגרת לתושב

אפריל 2019

ועד מקומי מושב ינוב | פרוטוקול

ינואר 2019

ועד מקומי מושב ינוב | פרוטוקול

יולי 2019

ועד מקומי מושב ינוב | אגרת לתושב

מרץ 2019

ועד מקומי מושב ינוב | פרוטוקול

דצמבר 2018

ועד מקומי מושב ינוב | פרוטוקול

יוני 2019

ועד מקומי מושב ינוב | אגרת לתושב

פברואר 2019

ועד מקומי מושב ינוב | פרוטוקול

נובמבר 2018