top of page

אודות המושב

כיום מונה המושב 78 נחלות ועוד כ- 70 משפחות של תושבים, חלקם מבני המקום ורובם יוצאי העיר שחיפשו מקום כפרי באיכות חיים טובה לחיות בו.

בשנים האחרונות נבנו חמש שכונות של הרחבה לבנים. מרבית התושבים והחברים מתפרנסים ממקצועות חופשיים או מעבודה באזור או במרכז הארץ.
ישנם מספר חקלאים המעבדים את שטחי המושב ומגדלים פרחים לייצוא. כמו כן ישנם מספר חלקות של זיתים לשמן זית.

חברי המושב השקיעו רבות בפיתוח הנוי והסביבה וכיום ניתן לציין את הגינון היפה במיוחד במרכז הישוב.

מושב ינוב משתייך למועצה האזורית "לב השרון".

לאחר הכרזת האו״ם על הקמת מדינת היהודים החלה התארגנות של יוצאי תנועת הצופים מטוניס לעלייה לארץ ישראל. במקביל למלחמת השחרור, החלה עליה גדולה מטוניס. הוצע לחברי תנועת הצופים להתאחד עם חברי תנועת בית"ר ותנועת המושבים שהעמידה לרשותם את אדמות מושב ינוב. 

הקשיים היו רבים, תהליך הגיבוש היה קשה אך בסופו של דבר הצרכים המשותפים, בניית בית תרבות, בית כנסת, בית ספר, גן ילדים, 

סלילת כבישים פנימיים וטיפוח הנוי, עשו את שלהם וסייעו לגיבוש הקבוצות.

בשנת 1949 יצאה משלחת של 28 ילדים בדרכה מטוניס לנורווגיה לשם הבראה והכשרה לקראת עלייתם לארץ ישראל. לקראת נחיתת המטוס באוסלו, נשמע פיצוץ אדיר והמטוס התרסק בהרים. בעקבות האסון מושב ינוב אומץ ע"י מלך נורווגיה. ממשלת נורווגיה תרמה למושב צריפים ומוסדות חינוך ותרבות.

מכל משלחת הילדים במטוס ניצל ילד אחד בשם יצחק  אלל, לאחר מכן שינה את שם משפחתו לאל על. יצחק חולץ ועלה  לארץ ישראל, והתיישב במושב ינוב.

בית נבולסי

בית נבולסי

maxresdefault.jpg

בית נבולסי נבנה בידי ראדי נבולסי, בנו של הסוחר האמיד חאג׳ נימר נבולסי, באזור שכיום מהווה את שטחו הצפון-מזרחי של מושב ינוב. בבית גר אחיו של ראדי, עומר, שהיה בן טיפוחו, ובמקביל תפקד הבית כבית הארחה, כאשר מסופר שעבדאללה מלך ירדן נהג להתארח בו בחופשותיו. עם פרוץ מלחמת העצמאות ב1947 שבה המשפחה לשכם, והבית נותר נטוש. עם הגעת המתיישבים הראשונים למושב, שימשו אותם הבית והחווה סביבו כמקום מגורים בזמן שבנו את בתיהם והמקום קיבל את שמו החדש 'המחנה'.

לזכר הנופלים

לזכר הנופלים

097590.jpg
טוראי
יהורם תמם
בן אודט ומשה

נפל ביום ו' באדר א' תשל"ח (13.02.1978)
בעת מילוי תפקידו.

בן 19 היה בנופלו.

092537.jpg
טוראי
יעקב ארבל אקוס
בן אלגרין ופליקס

נפל ביום ג' באייר תש"ל (09.05.1970) בעת מילוי תפקידו בבקעת הירדן.

בן 36 היה בנופלו.

047221.jpg
טוראי ראשון ישראל זכות
בן מדיה וכליפה

נפל ביום כ"ד בחשון תש"ל (05.11.1969), בחזית תעלת סואץ בעת התקפה מצרית.
בן 21 היה בנופלו.

camus.jpg
עמוס נגר
בן קוקה וחליפה

נרצח ביום כ"ב בשבט תשי"ח (13.03.1958), ע״י מחבלים שתקפו אותו בדרכו הביתה מכפר יונה.
בן 62 היה בנופלו.

517232.jpg
אל״מ
שלמה ישי
בן אורה ובנימין

נפל ביום כ״ד בתמוז תשס"ה (31.07.2005) לאחר מאבק במחלה קשה.

בן 46 היה בנופלו.

516937.jpg
סמל
יונתן (יוני) פלג
בן תמר ויוסף

נפל ביום י"ב באלול תשס"ג (09.09.2003) בפיגוע חבלני בשער בסיס צריפין.

בן 21 היה בנופלו.

https://vimeo.com/213832196

515378.jpg
סמל
אילן רועה
בן אולגה ורפאל

נפל ביום י"ב באדר תשנ"ט (28.02.1999) בפעילות מבצעית בלבנון בעת שירותו כעיתונאי.

בן 32 היה בנופלו.

098005.jpg
רב טוראי
שמעון ישי
בן פיה ואברהם

נפל ביום ג' בתמוז תשל"ט (28.06.1979) כאשר טבע בניסיון להציל את חברו שנסחף במהלך חופשה עם יחידתו.

בן 21 היה בנופלו.

bottom of page