top of page

ועד מקומי

White Flowers

הועד המקומי ברשות שחר ורדי וחברי הועד גבי ג'ופי, ליאור טלמון, גדעון כהן ושי חיררי.
הועד המקומי הינו שלוחה של המועצה האזורית לב השרון ומטפל בכל הנושאים עליהם הוסמך על ידי המועצה: תרבות, נוער, ביטחון, איכות הסביבה, גינון, תשתיות ודת.

------------------------------------------------------

 
א׳ | 15:30-19:30
ב׳, ג׳, ד׳ | 9:00-13:30 
מזכירת הועד - נילי הנגבי
09-8986142moshav.yanuv@gmail.com

האגודה

max-1053152-unsplash.jpg

האגודה החקלאית שיתופית משתייכת למועצה האזורית לב השרון.

יו"ר האגודה הוא יוסי פלג. חברים נוספים בהנהלה: יוסי וויצמן , מוטי סעדון, גילה זרח, שלמה אייל, איבר גזיאל ועדנה ברייר.

האגודה עוסק במתן שירותים אל מול המוסדות העוסקים בהתיישבות ובחקלאות ומנהלת את נכסי האגודה.

-------------------------------------------------------

ימים א' ב' ד' ה' | 09:00-14:00

יום ג' |  14:00-19:00
מזכירת האגודה - טל רפאל  
09-8988106

bottom of page