top of page

הינוביה

מיזם ה‘ינוביה’ נעשה כפיילוט בינוב ע”י מועצה אזורית לב השרון ובשיתוף עם הועד המקומי.
אנו נבחרנו ע”י המועצה לקיים את הפיילוט מתוך מחשבה לסייע לנו כמושב לקדם את נושא איכות הסביבה והמחזור וכמובן מתוך מחשבה ליעל ולשפר את הנושא ואת העלויות הכרוכות בו.
המטרה היא לשפר את תפקוד המושב במחזור הפסולת והגזם תוך שמירה על נקיון המושב ועל המתקנים.

מתחם 'הינוביה' מאפשר ריכוז ואיסוף כל סוגי הפסולת ובנוסף אליו ישנן מעל 20 נקודות גזם הפזורות ברחבי המושב. כל מתקני המחזור מוארים ומצולמים 24 שעות.

במידה ואתם עדים לשימוש לא תקין וזריקת פסולת שלא במקום או שלא ע”י תושב המקום נשמח אם תעדכנו אותנו בפייסבוק, מייל או טלפון למזכירות הועד המקומי.
 
כל התושבים מוזמנים להצטרף לרשימת נאמני הנקיון במושב, להצטרף לעמוד 'הינוביה' בפייסבוק ולהתעניין בפעילות ועדת איכות הסביבה במושב.
לפתיחת שערי הינוביה יש לפנות למזכירות הועד המקומי כדי לקבל הרשאה מתאימה. אם כבר קבלת הרשאה יש להשתמש באפליקציה GateGoing (ניתן למצוא בכל חנויות האפליקציות) לפתיחת השערים
bottom of page