top of page

יוזמים בסביבה

יוזמים-בסביבה-באנר.jpg
נעים להכיר!
‘יוזמים בסביבה’ הוא פרויקט שמטרתו לאפשר לתושבי ותושבות ינוב ליזום, להשפיע ולתרום לחווית המגורים במושב שלנו. הבית שלנו.

 
איך זה קורה?
עלה לכם.ן רעיון נהדר שבא לכם שיקרה במרחבי המושב שלנו?
תוכלו לגבש את הרעיון, לחשוב מה צריך כדי להוציא אותו לפועל ולכתוב לנו.
הפרויקט צריך להיות קשור בסביבה, בנראות ובחויית השיטוט במושב.
הועד המקומי יקבל את הרעיון שהוגש ויחליט אם ומה סכום המימון (כיסוי עלויות וחומרים) עד 1,500 ₪ לפרויקט.

‘יוזמים בסביבה’ חדש גם בשבילנו. עם הזמן נוכל לחדד את ההגדרות של פרויקטים מתאימים, לשכלל את המנגנון ולהשתפר.
 
אז קדימה! נשמח לשמוע על כל רעיון ל‘יוזמים בסביבה’ ועל הרצון לשתף, לבנות ולהשפיע על הבית של כולנו. 

הפרויקטים של יוזמים בסביבה

גינון כיכר המייסדרים

ארתור אידלסון ואביבה סילברמן

בטח שמתם לב לגינון היפיפה שצומח בכיכר המיסדים. היוזמה הייתה של ארתור אידלסון. ארתור פנה לוועד וביקש לעשות פרויקט אישי בריענון הערוגות באיזור כיכר המייסדים.
יחד עם אביבה הם תכננו מראה חדש לכיכרת בחרו צמחים. את השתילה ביצעו ארתור, חצרן המושב - חליפה, נכדו של ארתור - גילעד ג’ופי וגיא ברמי. ארתור מגיע באופן קבוע לטפח את הגינה ולודא שהכל עובד ונראה טוב. אנחנו מקווים שארתור ימשיך ברעיונותיו ועבודתיו, ויוציא לפועל את מה שתכנן לצדדים הנוספים של הכיכר.

תודה על היוזמה, על העשייה ועל החן שהוספת למושב!

יישר כח!

bottom of page